Till toppen

Bli medlem

Medlemsavgifter

Ungdomar t.o.m. 12 år samt passiv medlem 100kr/år

Ungdomar 13-17 år 200kr/år

Juniorer och seniorer 500kr/år

Juniorer och seniorer med tävlingslicens 700kr/år

Familjekort (Man, hustru/sambo och barn t.o.m. 17 år) 750kr/år

(För ungdomar med licens krävs eget medlemskort)


Taggen kostar 250kr/st

För att bli medlem ska du

1. Sätt in pengar (inkl. eventuell avgift för taggen) på bankgirot: 457-9736 med namn ifall användaren är annan än inbetalaren.

2. Ring Krister Kjellander (044-81960) och bestäm när taggen ska hämtas upp.

3. Mail skickas ut när ny årsavgift ska betalas in.


OBS! Medlemsavgiften skall vara klubben tillhanda senast .04.01. Ej inbetald medlemsavgift medför att tagg spärras.